Vodovodní baterie - informace o nich

9. listopadu 2009 v 13:19 | Erika Vodičková |  Vodovodní baterie
Mít doma dostatek vody už dávno není luxus, ale nezbytnost, bez níž by byl náš život mnohem těžší a nepříjemnější. Rozvodem vody do domácností se už před staletími zabývali starověcí Římané i některé staré civilizace v Americe, které měly dokonalou vodovodní a kanalizační sít. Vodovody a jejich součásti prošly zejména v poslední době výraznými změnami. Zvýšila se nejen technická úroveň a provedení, ale i designérské zpracování, které především z vodovodních baterií a koupelnových armatur vytvořilo užitkové předměty jedinečného vzhledu a nenahraditelné funkce pro přívod vody.

Podle způsobu míchání a pouštění vody mohou být baterie dvouvrškové (kdysi byly podobné dvouventilové a o obou se dodnes obrazně říká, že mají kohoutky, což je sice terminologicky nesprávné, zato však mnohem známější), jedno-pákové, termostatické nebo na bezdotykové ovládání.

Zastaralá kohoutková vodovodní baterie


Takzvaná dvouvršková alias kohoutková baterie trochu jinak:
I když doby, kdy z kohoutku neustále kapala voda, jsou již pryč, klasické kohoutkové baterie se postupně vytrácejí z obchodů i z našich koupelen. Kohoutkové baterie si udržují přízeň především u zastánců retro stylu, ale i u obdivovatelů módních trendů. Moderní kohoutkové baterie dosahují vysoké kvality, protože ventily s keramickými sedly zaručují výbornou těsnost a snadnost při ovládání. Maximálního průtoku vody z kohoutku dosáhnete již při otočení o 180°. Nevýhodou však i nadále zůstávají vyšší ztráty vody a energie, protože doba potřebná k namíchání požadované teploty je několikrát delší než u pákových baterií, a to nemluvíme o termostatických. Výrazně to lze pocítit zejména při sprchování. Mírné snížení spotřeby vody kohoutkových baterií při současném zvýšení mycího účinku je možné dosáhnout perlátorem osazeným na ústí výtokového ramínka armatury.

Všude přítomná páka, alias pákové vodovodní baterie

Oblíbené pákové baterie se obecně považují za úspornější i za pohodlnější a postupně vytlačují klasické kohoutkové baterie. Umožňují přesné nastavení požadované teploty vody a pohotové uzavírání průtoku i na krátkou dobu. Jejich ovládání je velmi jednoduché, jedním pohybem nastavíte teplotu i průtok vody. Kvalita, funkčnost a životnost pákových armatur závisí na kartuši, která smíchává vodu pomocí dvou na sobě umístěných keramických destiček s otvory. Jejich vzájemným pohybem se mění výstupní teplota vody a její průtok. Kvalitní kartuš navíc zaručuje dokonalou těsnost a tichý provoz pákové baterie. Dobrá baterie může být vybavena rovněž omezovačem teploty. S tímto zařízením ušetříme až 50 % vody.

Trendový termostat, alias termostatické vodovodní baterie

Speciálně koncipované termostatické baterie určené především pro využití u van a sprch jsou schopny ve výrazné míře ušetřit vodu i energii. Poklesy teploty a tlaku se vyrovnávají. To zabezpečí nejen rovnoměrný proud vody, ale především konstantní teplotu, kterou lze nastavit na stupnici ovládací rukojeti. Od výrobců se baterie nastavuje na výstupní teplotu 38 °C, pokud ji chcete změnit, musíte nejprve zmáčknout tlačítko bezpečnostní pojistky na ovladači teploty, nastavit požadovanou teplotu na vyznačené stupnici a ovladačem průtoku vody nastavit jeho intenzitu. Stejně tak během sprchování či koupání můžete zvýšit teplotu vody až po zmáčknutí tlačítka, změna požadované teploty nastane do dvou sekund. Termostat si pomocí termo prvku - mechanizmu, který pracuje na principu tepelné roztažnosti speciálních materiálů - automaticky upraví průtok teplé a studené vody a udržuje nastavenou teplotu vody s přesností ±1 °C. Vyrovná se i kolísání teplot v přívodních potrubích. Na náhlý výpadek studené vody termostat okamžitě zareaguje uzavřením horké vody, čímž zcela eliminuje nebezpečí opaření.

Netradiční páková baterie jako šperk v koupelně. Kvalitní termostat bývá zpravidla sériově vybaven bezpečnostní pojistkou proti popálení. Takzvaná brzda horké vody zabraňuje náhodnému nastavení vody s teplotou vyšší než 38 °C. Ani povrch baterie není nikdy horký, o rovnoměrnou teplotu povrchu jejího těla se stará termoizolační materiál a důmyslná konstrukce, která zabezpečuje oddělení protékající vody. Sprchový termostat bývá rovněž vybaven tzv. eco-click systémem. V principu jde o omezovač průtoku, který sníží spotřebu vody a energie až o polovinu. Jemný odpor při ovládání kohoutku na nastavení velikosti průtoku vody zabrání tomu, aby byl průtok příliš velký. Pokud tento odpor překonáte, začne z baterie protékat maximální proud. U některých typů výroby teplé užitkové vody se doporučuje tuto funkci deaktivovat.

Na závěr je třeba se ještě zmínit o zvýšené citlivosti termostatů na kvalitu vody. Termostaty nesmějí přijít do styku s většími nečistotami, proto k jejich výbavě patří filtrační sítka, která je zapotřebí udržovat čistá. Máte-li příliš tvrdou vodu, hrozí zanesení termostatu vodním kamenem, čímž dochází ke zpomalenějším reakcím na rozdílné teploty. V případě tvrdé vody je lepší investovat do změkčovače, který oceníte i u pračky a jiných spotřebičů. Termostatické baterie mohou být zapojeny do všech obvyklých teplovodních systémů. U jednoduchých plynových ohřívačů bez stálého plamene mohou při jejich použití nastat problémy s udržením plamene, kdy odběr teplé vody klesne pod minimální průtok doporučovaný výrobcem ohřívače. Při kombinaci termostatické baterie vybavené omezovačem průtoku s průtokovým ohřívačem je nutné z baterie odstranit dorazový kroužek k omezení průtoku vody. Stejně tak se omezovač průtoku musí odstranit i z ruční sprchy. Výměna termostatické baterie namísto klasické se určitě vyplatí. V průměru se při používání termostatických baterií sníží spotřeba vody o 40 až 50 %, což znamená návratnost investic do jednoho až dvou let.

Bez dotyku, alias bezdotykové vodovodní baterie

Baterie s bezdotykovým ovládáním (se senzorem) se používají zejména ve veřejných provozech, kde by se z hygienických důvodů nemělo dotýkat armatur, avšak praktické mohou být například i u umyvadla na WC pro hosty nebo v dětské koupelně. Ovládání využívá elektrický proud s nízkým napětím, jako zdroj proudu mohou sloužit i monočlánky nebo zabudovaný fotovoltický panel.

Baterie s bezdotykovým ovládáním

Šetření, šetření a zase šetření:
Většina výrobců koupelnových armatur věnuje svou pozornost nejen kvalitnímu designu a technickému provedení, ale ve velké míře též úspoře vody. Nejběžnějším řešením je vodní brzda, díky níž můžete zredukovat spotřebu vody o 50 %. Podobný způsob šetření nabízí páková baterie s eko-tlačítkem, kde se do fáze maximálního průtoku dostanete až po zmáčknutí tohoto tlačítka. Stejným eko-tlačítkem se omezuje i teplota vody. Její úsporu vám zabezpečí i tzv. oválné proudové perlátory, vyvinuté firmou Kludi. Perlátory vytvářejí jemný provzdušněný proud vody, který i při menším množství vody nabízejí stejný zážitek z koupele nebo sprchování. Pokud jste se rozhodli šetřit vodu, měli by být i ruční sprchy a sprchové hlavice vyrobeny z materiálů odolných proti usazování vodního kamene, čímž se zvyšuje jejich životnost. Dříve než začnete používat novou baterii, měli byste koupit a namontovat do přívodního potrubí mechanický filtr. Na našem trhu se prodávají filtry s plastovým nebo s nerezovým sítkem. Ptáte se, proč je třeba filtrovat vodu z veřejné vodovodní sítě? Protože navzdory úpravám obsahuje množství příměsí, jako je písek, rez, sloučeniny hořčíku, chloru, vápníku a rovněž různé mikroorganizmy. A pokud se dostanou do baterie, mohou poškodit kartuši. Nemáte-li namontovaný mechanický filtr, mnozí prodejci baterií vám ani neuznají reklamaci. Filtry přitom nemusejí výrazně ovlivnit váš rozpočet, protože jejich cena se pohybuje od 120 korun.

Kam s nimi, zařazení vodovodních baterií

Kohoutkové, pákové i termostatické baterie můžeme podle způsobu montáže rozdělit na stojánkové, nástěnné nadomítkové a nástěnné podomítkové.

Stojánkové baterie jsou určeny k montáži na okraj sanitárního zařízení a mohou být řešeny jako jedno- nebo víceotvorové. V koupelnách s většími rozměry působí velmi elegantně stojánkové baterie, které se montují přímo do podlahy, obvykle k vaně, aby svým designem doplnily celkový styl koupelny. Nástěnné nadomítkové armatury se montují na dokončenou povrchovou úpravu stěny.

Podomítkové, pákové nebo termostatické baterie potřebují prostor přímo ve stěně. Jejich montáž vyžaduje buď zasekání do stěny, nebo použití instalačních stěn. Z tohoto důvodu jsou vhodné do novostaveb a při rekonstrukcích koupelen. Na zhotovený obklad se osadí jen úzký kryt s ovladačem teploty a průtoku, případně s přepínačem sprcha - vana. Kromě příjemného vzhledu nabízí podomítková vanová baterie i různé možnosti napouštění vody do vany. Vybrat si můžete výtokové ramínko ústící ze stěny nebo z okraje vany, ale i napouštěcí sifon, který spojuje funkci napouštění i odtoku vody z vany. I při sprchování můžete u podomítkového systému zkombinovat několik způsobů sprchování, například ruční sprchu s hlavovou nebo vytvořit kompletní masážní sprchový box.

Článek je převzat z lidovek
 

Základní typy kuchyňských vodovodních baterií

24. srpna 2009 v 14:12 | Robert |  Vodovodní baterie
Kuchyňské vodovodní baterie jsou k dostání v nepřeberném množství rozmanitých tvarů, stylů a barev. Bez přihlédnutí k tvaru či barvě se kuchyňské vodovodní baterie rozdělují se do čtyř původních kategorií, v závislosti na principu, na kterém pracují. Tyto čtyři kategorie jsou: páková vodovodní baterie s diskovou kartuší, vřetenová (často se používá název kohoutková) vodovodní baterie, páková s kulovou vložkou a páková vodovodní baterie s posuvnou vložkou,.


Dnes jsou na trhu ve valné většině zastoupeny vodovodní baterie s diskovou kartuší a kohoutkové vodovodní baterie. Pro úplnost přehledu se však zmíníme o všech čtyřech kategoriích.

Páková vodovodní baterie s diskovou kartuší


Moderní pákové vodovodní baterie s diskovou kartuší pracují na principu dvou disků, které se proti sobě posunují a tím udávají potřebný průtok a zároveň mixují teplou a studenou vodu. Uvnitř těla baterie se posouvá keramický nebo plastový disk na vrchní straně kartuše, zatímco spodní disk zůstává fixován v baterii.

Kohoutková (vřetenová) vodovodní baterie


Jak už název napovídá, kohoutkové vodovodní baterie jsou ovládány kohoutem, na rozdíl od pákových vodovodních baterií. Mají dva oddělené kohoutky pro ovládání průtoku vody. Jeden kohoutek slouží k ovládání průtoku studené vody a jeden k ovládání průtoku vody teplé. Otáčením kohoutku se průtok vody reguluje. Kohoutková baterie je nejvíce náchylná k poruchám, většinou propouštění vody a je velmi náročná na údržbu.


Páková vodovodní baterie s posuvnou mixážní vložkou


Baterie s posuvnou mixážní vložkou je málo používaná obměna pákové vodovodní baterie. V uzavřeném stavu mixážní vložka dosedá na hrdlo otvoru v baterii a posuvem a otáčením ovládací rukojeti se nastavují otvory ve vložce do různých poloh tak, že se průtok vody vodovodní baterií zvyšuje nebo snižuje.


Páková vodovodní baterie s kulovou vložkou


Tento typ vodovodní baterie se u nás nepoužívá. I přesto však uvedeme několik detailů. Funkce je velmi podobná vodovodní baterii s kartuší. Kulová vložka s otvory se otáčí v loži vodovodní baterie a otevírá, nebo zavírá přívod teplé a studené vody.Vysokou kvalitou se honosí pákové vodovodní baterie renomované italské společnosti Paffoni. Vodovodní baterie Paffoni jsou standardně vybaveny velmi kvalitní keramickou kartuší, jež zajišťuje bezporuchový chod baterie po dlouhou dobu.

Výběr té správné vodovodní baterie

19. srpna 2009 v 12:45 | Tom |  Vodovodní baterie
Vodovodní baterie se vyrábí ve všech možných tvarech a velikostech. Zde předkládáme několik postřehů, které mohou pomoci při výběru vaší nové vodovodní baterie do koupelny, popřípadě kuchyně.

Vezměte v úvahu

Rukojeť
Volba vodovodní baterie s jednou nebo dvěma rukojeťmi je čistě osobní. U vodovodní baterie s jednou rukojetí je regulace průtoku a teploty vody velmi komfortní. Vodovodní baterie se dvěma rukojeťmi nabízí na druhou stranu více možností pro design jak rukojetí, tak ramínka.

Styl
Vyvarujte se kombinace drobné vodovodní baterie umístěné na velkém, mohutném umývadle a naopak.
Zvolte vodovodní baterii, která směřuje proud vytékající vody do středu umývadla. Může být s vysokým raménkem, nebo ta se sprškou. Příliš krátké raménko nemusí dosáhnout dostatečně daleko.
Také se ujistěte, že vaše nová vodovodní baterie má správné rozměry, že otvory v umývadle pasují na přívody vody do baterie.

Povrchová úprava
Zaměřte se na kvalitní, nízko údržbové zpracování povrchu, které doplňuje výbavu koupelny.

Nekapající vodovodní baterie
Zvažte, jakou životnost očekáváte od vaší nové vodovodní baterie. Nebo lépe řečeno, jak dlouho bude fungovat bez kapání z kohoutku. Vodovodní baterie by měly nabídnout dlouhodobou kvalitu a nikdy nepropustit kapku vody v uzavřené poloze. Právě vodovodní baterie s keramickou vložkou jsou ty, kde se ventil neopotřebuje a nezačne propouštět.

Ochrana proti opaření
Termostatické vodovodní baterie nabízejí ideální ochranu proti opaření. Automaticky regulují teplotu vody na přednastavenou.

Bude to pasovat?
Před koupí nové vodovodní baterie je nutné změřit rozteč otvorů v umývadle v místě, kde se vodovodní baterie montuje. S těmito údaji pak koupíte tu správnou vodovodní baterii.
Vodovodní baterie může být například stojánková jedno-otvorová
stojánková dvou-otvorová
stojánková tří-otvorová
 


Vodovodní baterie na dnešním trhu

28. července 2009 v 10:45 | Robert
Vodovodní baterie byla ještě nedávno pouze praktickou věcí potřebnou k jedinému úkolu - přívodu vody na místo určení. A co je vodovodní baterie dnes? Často nám zrak ulpí na velmi pěkném designérském kousku ať už v kuchyni či koupelně a zatají se nám dech při pohledu na tak všední věc jako je vodovodní baterie.

Jaké funkce má vodovodní baterie mít?
Samozřejmě její hlavní a nejdůležitější funkcí zůstává spouštění vody ať už je umístěna ve sprchovém koutu, na vaně či umyvadle.
Avšak dnešní moderní vodovodní baterie se neomezují pouze na spouštění vody. Například termostatické vodovodní baterie umí vodu automaticky regulovat na konstantní teplotu, bezdotykové vodovodní baterie jak už název napovídá dokáží samočinně spouštět vodu v okamžiku kdy pod ni dáme ruce a různé jiné.

Design vodovodní baterie
Už je to opravdu hodně dávno, co byly k dostání prakticky pouze dva typy vodovodní baterie. Jeden typ s plastovými kohoutky a druhý typ s kovovými kohoutky. Dnes je na trhu nepřeberné množství vodovodních baterií různých provedení od pákových, dotykových či bezdotykových až po retro s kohoutky připomínajícími dvacátá léta minulého století.
Design vodovodní baterie často ani vodovodní baterii nepřipomíná. Futuristické tvary, ladné křivky a povrchová úprava dodají vodovodní baterii punc uměleckého šperku.

Jakou vodovodní baterii vybrat?
Při výběru vodovodní baterie se musíme držet především rozměru dřezu nebo umyvadla, popřípadě vany. Moderní minimalistická umyvadla vyžadují volbu vodovodní baterie přiměřených rozměrů, to znamená menší.
Dřezová baterie je doporučována pokud možno z vyšším krkem, takovým aby pod něj vešel i hrnec.
Na umyvadlo do restaurace je velmi vhodná bezdotyková vodovodní baterie díky svým vysokým hygienickým standardům.
Na chalupu se může hodit vodovodní baterie kohoutková. Kohoutky je možné sladit s okolním vybavením, vyrábějí se totiž z nejrůznějších materiálů - z barevných plastů, z kovu, skla či dřeva.
Nejlevnější vodovodní baterie nemusí být v konci tou opravdu nejlevnější. Dražší vodovodní baterie má zpravidla několikanásobně delší životnost a v poměru k cena / životnost bývá v konečném důsledku levnější.


Kam dál